طراحی لوگو موسسه حقوقی Zaman Law

Zaman Law یک موسسه حقوقی است که حوزه اصلی فعالیتش در زمینه استخدام و مالیات می باشد.

در طراحی لوگو از حروف اول دو کلمه Zaman و Law و المانهای مربوط به زمینه فعالیت استفاده شده است.

Logo

Concept

Colors