طراحی هویت بصری برند

همانطور که در مقاله هویت بصری برند اشاره کردیم هویت بصری، جلوه قابل مشاهده برند است و نقش بسیار مهمی در برندسازی ، تمایز برند و ماندگاری آن در ذهن مخاطب دارد.

طراحی هویت بصری اصولی و با توجه به استراتژی های برند به تمام عناصر بصری نظم و انسجام بخشیده و می کوشد هویت برند را به بهترین شکل ممکن در ذهن مخاطب جای گذاری کند.

رنگها ، لوگو ، فونتها و المانهای گرافیکی تعریف شده، نه تنها مخاطب را از سردرگمی نجات میدهد بلکه به مدیران ، کارکنان و صاحبان برند کمک می کند به صورت قانونمند و انسجام یافته به زیرساختهای برند نظارت داشته و در جهت تحقق اهداف برند قدم بردارند.

امروزه نه تنها تمام تجارت‌های بزرگ و برندهای مطرح دارای هویت بصری هستند بلکه هر کسب و کار کوچکی به اهمیت برندینگ و نقش هویت بصری پی برده است.