طراحی هویت بصری گلفروشی فروردین

 Visual Identity Design for Flower Shop

ماه فروردین اولین ماه از بهار و فصل شکوفایی طبیعت است . ماه تغییر و رویش مجدد ، گلها و شکوفه های رنگارنگ همه جا را احاطه میکنند ؛ نام گلفروشی فروردین کاملا متناسب با زمینه فعالیت و ارزشهایی که این برند برای ارائه خدمات خود در نظر داشته انتخاب شده، و طراحی هویت بصری با در نظر گرفتن موارد ذکر شده و ارزشهای برند صورت گرفته است.

المان اصلی در طراحی لوگو که یک لوگوی ترکیبی شامل تایپوگرافی نام لوگو و نماد تصویری است ؛ گل لاله و رنگ انتخابی صورتی است.

Logo

Logo Design for Farvardin Flower Shop

Structure

The structure of Farvardin flower shop logo

Concept

The concept of Farvardin logo

Color

Logo Clear Space

Logo clear space

other allowed versions

 Other Farvardin logo version
flower shop branding design

Website Logo, App Icon, Favicon

Website logo, App Icon and Favicon

Pattern

Flower shop pattern
branding design for flower shop