طراحی هویت بصری مزون دُرتا

 Visual Identity Design for Dorta Maison

مزون لغتی فرانسوی به معنی خیاط خانه است و مکانی است که در طرح و ایده متفاوت از بازار بوده و تمام فرآیند طراحی و دوخت در آنجا انجام میگیرد.

مزون دُرتا برندی است که در زمینه مُد و پوشاک فعالیت میکند و تمام مراحل تولید از ایده پردازی، طراحی و دوخت توسط طراحان و خیاطان توانمند این مجموعه انجام میشود.

دُرتا به معنی “همانند مروارید” است.

مزون دُرتا می کوشد پوشاک فاخری تولید کند که با پوشیدن آنها همچون مروارید بدرخشید.

شعار برند دُرتا: “Made With Love”

Logo

Logo Design for Dorta Maison

English Version

English version of Dorta logo

Concept

Dorta Maison logo concept

Colors

English and Persian version of the logo

Other Versions of the Logo

other versions of Dorta logo

Website Logo, App Icon, Favicon

Website logo, App Icon and Favicon

Pattern

Two patterns for Maison Dorta logo
Dorta Maison Branding Design

Other allowed colors

Other allowed colors for logo
 Visual Identity Design for Dorta Maison