تعرفه خدمات طراحی تجسم گرافیک 1402

طراحی لوگو هزینه (تومان)
طراحی لوگو نوشتاری 10/000/000
طراحی لوگو تصویری 8/000/000
طراحی لوگو ترکیبی 12/000/000
طراحی لوگو به زبان دیگر %50 قیمت پایه
ریدیزاین لوگو 8/000/000
طراحی شخصیت هزینه (تومان)
طراحی شخصیت تبلیغاتی 20/000/000
طراحی حالتهای دیگر شخصیت (هر مورد) %30 قیمت پایه
طراحی ست اداری هزینه (تومان)
طراحی ست اداری (کارت ویزیت ، سربرگ ، پاکت و… تا 3 مورد) 5/000/000
طراحی ست اداری دو رو تا 5 مورد 8/000/000
طراحی هویت بصری برند هزینه (تومان)
ایده پردازی ، طراحی لوگو ، طراحی برند بوک 30/000/000